Výběr některých rukopisů Nového Zákona

RUKOPIS MÍSTO A DATUM NÁLEZU MÍSTO ÚSCHOVY OBSAH DATACE ODKAZ NA FOTO
P52
Papyrus Nr. 52
Egypt

1920 získáno
Bernardem P. Grenfellem

Manchester
John Rylands Library
Janovo ev. 18:31–33
(přední strana)
Janovo ev. 18:37–38
(zadní strana)
ca. 120 po Kr. Papyrus 52
P46
Papyrus Nr. 46
Chester Beatty II
Egypt
Hřbitov u Aphroditopolis
1930 získáno
Chester Beattym

Dublin
Chester Beatty Library

Většina Pavlových dopisů
a list Židům

ca. 200 po Kr. Papyrus 46
P66
Papyrus Nr. 66
Bodmer II
Egypt v poušti 1956 získáno
Martinem Bodmerem
Cologny
(u Ženevy)
Bodmer-Museum
světové literatury
celé Janovo
evangelium
ca. 200 po Kr. Papyrus 66
Sinajský kodex
Codex Nr. 01
Codex א

Egypt
Katharinin klášter na Sinai
v koši na odpadky 1844 nalezeno
Konstantinem z Tischendorfu

London
British Library
celý Nový Zákon 4. století Sinajský kodex

The Codex Sinaiticus Project

Vatikánský kodex
Codex Nr. 03
Codex B
Itálie
Vatikánská knihovna

od 1457 v katalogu

Řím
Vatikánská knihovna
celý Nový Zákon
po list Židům 9:14
4. století Vatikánský kodex

Zpět na začátek ↑