Stránky společenství křesťanů, kteří se navrací k životu prvotní církve. 

Články na této stránce vznikly na základě našich společných rozhovorů o Božím slově.

„Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ (Matoušovo evangelium 6:20–21)

Otázka Boží existence je pro náš život zásadní. Co můžeme udělat pro to, abychom neminuli cíl našeho života? Články o Boží existenci, o Ježíšovi, o důvěryhodnosti Bible a o tom, v čem je křesťanství výjimečné …
Témata o Boží lásce a spravedlnosti, o Božím plánu záchrany člověka a spasení skrze Ježíše a o tom, proč Bůh dopouští zlo …
Může křesťan přijít o spásu, kterou už jednou získal? Co říká Bible o křtu Duchem Svatým, o uctívání Marie, o neviditelné církvi, o reinkarnaci…
Co znamená být křesťanem? Témata o obrácení, posvěcení, o víře a skutcích, jak vypadala církev ve svých počátcích, články o důležitosti správného učení, o jednotě křesťanů, o vztazích mezi křesťany, o čistotě, manželství, rozvodu…