Stránky společenství křesťanů, kteří se navrací k životu prvotní církve. 

Články na této stránce vznikly na základě našich společných rozhovorů o Božím slově.

„Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ (Matoušovo evangelium 6:20–21)

Články o Boží existenci, o Ježíšovi, o důvěryhodnosti Bible a o tom, v čem je křesťanství výjimečné …
Témata o Boží lásce a spravedlnosti, o Božím plánu záchrany člověka a spasení skrze Ježíše a o tom, proč Bůh dopouští zlo …
Co znamená být křesťanem? Témata o obrácení, posvěcení, o víře a skutcích, o vztazích mezi křesťany, o čistotě, manželství, rozvodu…
Jak vypadala církev ve svých počátcích? Témata o struktuře církve, o jednotě křesťanů…
Co říká Bible o reinkarnaci, o důležitosti správného učení, o uctívání Marie, o učení Martina Luthera…