Podmínky šíření a ochrana soukromí

1 Úvod

Na obsahu těchto stránek se společně podíleli mnozí bratři a sestry. Zabývání se Božím slovem má mezi námi důležité místo. Myšlenky publikované v článcích jsou výsledkem našich společných rozhovorů o Bibli.

V souladu s biblickým konceptem církve, není mezi námi žádný vůdce a odpovědnost za to, čemu věříme, neseme společně. Mluvíme společně o tom, co každému z nás Bůh dává poznat. Některé z těchto myšlenek jsme pak sepsali na tyto stránky. Proto na konci článků není uvedeno jméno autora.

Nechceme však zůstat v anonymitě. Vytvořili jsme tyto stránky s touhou navázat osobní kontakt s těmi, kteří Boha upřímně hledají.

2 Podmínky použití

Jsme rádi, když jsou články na těchto stránkách používány k osobnímu studiu nebo k rozhovorům. Myšlenky a vyvozené závěry v každém článku tvoří jeden celek. Proto Vás chceme povzbudit číst každý text vcelku, abychom se vyhnuli jakémukoli nedorozumění.

2.1 Použití pro soukromé účely

Obsahy článků na těchto stránkách mohou byt stahovány, ukládány, tisknuty, kopírovány a předávány v plné a nezměněné formě k soukromým účelům. Pokud články předáváte jiným osobám, prosíme, uveďte jako zdroj https://www.krestane.info

2.2 Použití na veřejné účely

K zabránění nesprávného použití našich textů pro účely, se kterými nesouhlasíme, Vás laskavě prosíme, abyste nám e‑mailem poslali žádost o povolení, pokud chcete použít jakoukoliv část těchto stránek v publikaci, ve veřejném vysílání, ve veřejné přednášce nebo na jiné stránce. Naši emailovou adresu najdete na stránce Kontakt.

2.3 Linky / Odkazy

Můžete se cítit svobodně uvést na Vaší webové stránce odkaz na naši domovskou stránku nebo na jakoukoliv jinou stránku na naší stránce.

Naše stránky obsahují linky / odkazy na internetové stránky patřící nebo spravované třetími stranami. Nemáme nad nimi žádnou kontrolu a nebereme žádnou zodpovědnost za obsah těchto webových stránek. Uváděním těchto linků / odkazů neznamená, že nevyhnutelně schvalujeme, přijímáme nebo souhlasíme s jejich obsahem.

3 Ochrana soukromí

Postupy v provozování našich stránek souhlasí s požadavky evropského nařízení GDPR (General Data Privacy Regulation).

Naši domovskou stránku můžete navštívit bez poskytnutí jakékoli osobní informace o Vás. Neevidujeme informaci o vaší poloze ani jiné informace týkající se vaší osoby. Nepoužíváme cookies kromě těch, které jsou nutné pro službu Google Analytics na anonymizovanou analýzu návštěvnosti našich stránek (viz níže odstavec 3.2).

3.1 Zacházení s e‑maily, které jste nám poslali

Zaručujeme, že v případě, že nám napíšete, s obsahem Vašeho e‑mailu a s jakoukoli osobní informací, o kterou se v něm podělíte (včetně vaší e‑mailové adresy, telefonního čísla, adresy, atd.), bude nakládáno diskrétně a nebudou poskytnuté třetí straně. Nedostanete od nás žádný nevyžádaný e‑mail (spam), ani e‑mailová adresa nebude zapsána na žádný e‑mailový seznam.

Podle naší zkušenosti, elektronická korespondence s našimi webovými návštěvníky trvá několik měsíců. Proto Vaše e‑maily uchováváme, maximálně však na dobu 6 měsíců. E‑maily starší 6 měsíce jsou odstraňovány z našeho účtu a nejsou uchovávány jakýmkoli jiným způsobem (např. v tištěné formě). Takto standardně postupujeme. Nicméně, na základě Vaší písemné žádosti (e‑mailem) vymažeme Vaše e‑maily samozřejmě i dříve.

3.2 Analýza návštěvnosti

Naše stránky fungují na volně přístupné verzi Google Analytics, služby zaměřené na analýzu návštěvnosti webu, kterou provozuje Google Inc. jako třetí strana. Informaci o popisu služby a o ochraně soukromí naleznete na http://www.google.com/analytics/.

Google Analytics registruje a analyzuje návštěvnost našich stránek. Používáme ji výjimečně na optimalizaci a vývoj našich webových stránek. Služba Google Analytics je nastavena v souladu s evropským nařízením GDPR (General Data Privacy Regulation), což znamená, že IP-anonymizace je zapnutá a nesbírají se žádné osobní informace.

Sbírání dat za účelem analýzy návštěvnosti prostřednictvím Google Analytics můžete odmítnout, a to tím, že deaktivujete skripty a cookies provozované společností Google v nastavení vašeho prohlížeče. Nicméně, tím deaktivujete také jiné funkce na našich stránkách, např. e‑mailový formulář na stránce Kontakt.

4 Citáty ze Svatého Písma

Uvedené biblické pasáže jsou převzaty z Českého ekumenického překladu, pokud není uvedeno jinak.

 

Zveřejněno 31.5.2018

Zpět na začátek ↑